Hối phiếu là gì? Những điều bạn cần biết về hối phiếu

Estimated read time 8 min read

Hối phiếu được xem như là một văn bản được người phát hành hối phiếu dùng để trả cho người thụ hưởng hối phiếu. Đây là một công cụ vay nợ – trả tiền thịnh hành trong giao dịch thời hiện đại. Cùng tìm hiểu về hối phiếu là gì, những điều cần biết về hối phiếu ở nội dung bên dưới.

Hối Phiếu là gì?

Hồi phiếu là gì?

 

Hối phiếu là một văn bản hoặc được xem như là tờ mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người xuất khẩu/ nhập khẩu hoặc người bán/người mua hoặc người cung ứng dịch vụ/người nhận cung ứng thực hiện để trả một số tiền nhất định. Thời điểm phát hành một hối phiếu sẽ kéo dài trong khoảng 6 tháng và thông thường được quy định theo lệnh của người tạo hối phiếu cho người thụ hưởng hối phiếu.

Các bên tham gia

Hối phiếu sẽ được tham gia bởi các bên như:

 • Người ký phát hối phiếu (Drawer). Bên ký phát này thương là nhà xuất khẩu, người bán hoặc người đại diện tổ chức xuất khẩu và cung ứng dịch vụ.
 • Người có trách nhiệm thanh toán hối phiếu (drawee). Đây là người chịu trách nhiệm thanh toán hối phiếu. Đó có thể là người mua, ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính…
 • Người thụ hưởng (beneficiary) là người sẽ nhận được số tiền thanh toán được ghi trên hối phiếu.
 • Người chuyển nhượng (endorser or assignor) là người sẽ thực hiện thủ tục ký hậu để chuyển nhượng hối phiếu cho người khác.
 • Người bảo lãnh: Ngoại trừ người ký phát và người bị ký phát thì những người có thẩm quyền khác đều có thể làm người bảo lãnh để ký hối phiếu.

Chức năng của hối phiếu

chức năng của hồi phiếu

Hối phiếu có 3 chức năng là:

 • Hối phiếu là phương tiện thanh toán để người mua chuyển tiền cho người bán.
 • Hối phiếu là phương tiện đảm bảo, làm chứng từ để mua bán, cầm cố hoặc thế chấp.
 • Hối phiếu là phương tiện cung cấp tín dụng dùng trong tín dụng thương mại, ngân hàng, tổ chức tài chính…

Đặc điểm tính chất của hối phiếu

 • Tính trừu tượng vì các quan hệ tín dụng, nguyên nhân phát sinh ra hối phiếu sẽ không có thông tin trên hối phiếu.
 • Tính bắt buộc trả tiền đúng với nội dung ghi trên hối phiếu và không được từ chối dưới bất cứ nguyên nhân nào.
 • Tính lưu thông của hối phiếu, có thể ký hậu và chuyển nhượng nhiều lần trong thời gian hối phiếu lưu thông.

Nội dung của hối phiếu

nội dung của hồi phiếu

Hối phiếu sẽ cần có đầy đủ các nội dung như sau:

 • (1) Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ“Hối phiếu”. Hoặc có thể ghi bằng tiếng Anh là Bill of Exchange, Exchange hoặc là Draft. Nếu tiêu đề của hối phiếu ghi bằng tiếng Anh thì toàn bộ nội dung của hối phiếu đều cần phải triển khai đầy đủ bằng tiếng Anh.
 • (2) Số tiền và loại tiền: ghi rõ ràng số tiền, mệnh giá tiền đúng quy ước về tiền tệ.
 • (3) Người trả tiền hối phiếu: Ghi vào góc dưới bên trái của hối phiếu với đầy đủ thông tin cá nhân và kèm theo cả chữ ký.
 • (4) Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: sẽ được chia thành 2 kỳ hạn trả tiền ngay và trả tiền sau. Nếu trả tiền sau sẽ có rất nhiều thỏa thuận. Chẳng hạn như: trả sau 1 ngày nhìn thấy hối phiếu, trả sau ngày ký vận đơn,  ngày giao hàng…
 • (5) Địa điểm trả tiền của hối phiếu: có thể chọn địa điểm ký phát hối phiếu hoặc địa điểm được chỉ định trên hối phiếu.
 • (6) Người được hưởng lợi hối phiếu: ghi rõ thông tin của cá nhân/doanh nghiệp/ ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu sẽ được thừa hưởng hối phiếu.
 • (7) Nơi và ngày lập hối phiếu: ghi rõ thông tin nước của người lập hối phiếu và ngày lập hối phiếu.
 • (8) Người ký phát hối phiếu: Thông tin cá nhân của người ký phát hối phiếu phải được cung cấp chi tiết theo biểu mẫu hối phiếu và có kèm theo chữ ký mới có hiệu lực.

Phân loại các hối phiếu

Hối phiếu sẽ tùy vào từng điều kiện ký phát để có những loại khác nhau. Cụ thể:

Căn cứ vào thời hạn thanh toán sẽ chia thành 2 loại hối phiếu

 • (1) Hối phiếu trả ngay: Sight bill.
 • (2) Hối phiếu có kỳ hạn: Time bill.

Hối phiếu có các chứng từ kèm theo cũng chia thành 2 loại:

 • (1) Hối phiếu trơn: Clean bill.
 • (2) Hối phiếu kèm chứng từ: Documentary bill.

Dựa vào tính chất chuyển nhượng, hối phiếu sẽ được chia làm 3 loại:

 • (1) Hối phiếu đích danh: Restrictive bill.
 • (2) Hối phiếu theo lệnh: To order bill.
 • (3) Hối phiếu vô danh: Bear bill.

Phân loại hối phiếu dựa trên yếu tố người ký phát hối phiếu sẽ có 2 loại:

 • (1) Hối phiếu thương mại: Commercial bill.
 • (2) Hối phiếu ngân hàng: Banking bill.

Căn cứ vào trạng thái chấp nhận, hối phiếu sẽ chia làm 2 loại:

 • (1) Hối phiếu chưa được ký chấp nhận.
 • (2) Hối phiếu đã được người trả tiền ký chấp nhận.

Dựa trên loại tiền ghi trên hối phiếu sẽ chia thành 2 loại cơ bản là:

 • (1) Hối phiếu nội tệ
 • (2) Hối phiếu ngoại tệ

Học viện Logistics Việt Nam sẽ tiếp tục chuyên đề về hối phiếu bằng các thông tin như cách lập một hối phiếu hoàn chỉnh để cá nhân/doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hối phiếu ở chuyên đề tiếp theo. Hy vọng các thông tin về hối phiếu là gì mà chúng tôi chia sẻ đã giúp ích nhiều cho quý độc giả.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours