Giới thiệu

VIỆN LOGISTICS

Mục tiêu sứ mệnh:

Viện được thành lập với sứ mệnh tập hợp các nguồn lực, thực hiện nghiên cứu, tư vấn, huấn luyện và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển ngành Logistics Việt Nam đạt ngang tầm khu vực và thế giới.

logo-logistics

 

Chức năng – nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu khoa học:

 • Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu, thẩm định các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực logistics theo sự phân công của Hiệp hội hay các yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ, trang thiết bị, công nghệ thông tin, quy trình chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá, thống kê trong lĩnh vực logistics của các địa phương và cả nước;
 • Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo, xuất bản các tài liệu phục vụ hoạt động của Viện và của ngành logistics theo quy định của Pháp luật hiện hành;
 • Nghiên cứu các chuyên đề phục vụ huấn luyện bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành logistics như: các tiêu chuẩn kỹ năng chuyên môn ngành logistics, các chương trình huấn luyện bồi dưỡng nghề thuộc lĩnh vực logistics.

b) Sản xuất:

Sản xuất thử nghiệm – sản xuất kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu phát triển, bao gồm và không giới hạn tới các sản phẩm như:

 • Hệ thống thông tin logistics, phần mềm quản lý vận tải (TMS), kho hàng (WMS), hệ thống phân phối, quản lý chuỗi cung ứng;
 • Các thiết bị và giải pháp hỗ trợ sự phát triển hệ thống Một cửa Quốc Gia (NSW) và Một cửa ASEAN (ASW);
 • Thiết bị kho hàng, thiết bị chuyển tải, xếp dỡ;
 • Máy móc thiết bị phục vụ phân loại, đóng gói, bao bì, dán nhãn,…
 • Liên kết với các tổ chức khác để thực hiện thương mại hóa các sản phẩm là kết quả nghiên cứu phát triển như chương trình huấn luyện phát triển nguồn nhân lực, hệ thống thiết bị, công nghệ thông tin logistics.

c) Dịch vụ Khoa học và Công nghệ:

 • Tư vấn về giải pháp logistics và quản lý chuỗi cung ứng, xây dựng chiến lược, chương trình, đề án, dự án quy hoạch về logistics, tổ chức hoạt động chức năng logistics tại doanh nghiệp, quản lý thuê ngoài logistics, đánh giá và lựa chọn công nghệ trong lĩnh vực logistics;
 • Xúc tiến, môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ, các thiết bị và giải pháp tổ chức quản lý luân chuyển và tồn trữ, vận chuyển, bảo quản các loại vật tư, nguyên liệu và thành phẩm;
 • Tổ chức thực hiện các khóa huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thuộc chuyên môn logistics;
 • Thông tin khoa học – công nghệ: tổng hợp, biên tập và cung cấp thông tin thị trường, giải pháp ứng dụng, công trình nghiên cứu; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành; xuất bản các tạp chí, ấn phẩm, tài liệu tham khảo về logistics cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ logistics theo pháp luật hiện hành.

d) Hợp tác Quốc tế:

 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động nghiên cứu;
 • Sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu;
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học-công nghệ trong phạm vi chức năng của Viện.

Đối tác chiến lược

logo-FIATA

FIATA (International Federation of Freight Forwarders Association)

Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải quốc tế đại diện cho khoảng 40.000 công ty giao nhận và logistics trên toàn thế giới. FIATA hỗ trợ các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng, nâng cao nguồn nhân lực trong ngành logistics – một trong những mục tiêu chính của Liên đoàn.

 

IATA-logo

IATA (International Air Transport Association)

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế là tổ chức thương mại của các hàng không thế giới, đại diện cho 260 hãng hàng không, tương đương 83% lượng vận tải hàng không thế giới. IATA hỗ trợ các hoạt động vận tải hàng không và các lĩnh vực liên quan, thành lập chính sách hàng không.

tfc_logo

TFC (The Fresh Connection)

Sở hữu những kinh nghiệm quý báu về chuỗi giá trị với năng lực xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng chặt chẽ, liên kết tốt giữa các thành phần liên quan.

vcci

VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội các lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.

ton-dung-thang-University

 

Ton Duc Thang University, HCMC

Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường Đại học đi đầu về việc đưa chương trình đào tạo FIATA Diploma về Quản trị Giao nhận Vận tải Quốc tế khi liên kết với VLI để nâng cao chất lượng đầu ra sinh viên trong ngành Logistics.

dai-hoc-ba-ria-vung-tau

Ba Ria Vung TauUniversity

Đại học Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã liên kết với VLI để đưa chương trình đào tạo FIATA Diploma về Quản trị Giao nhận Vận tải Quốc tế nhằm hướng đến lợi ích của sinh viên trong ngành Logistics.

Giới thiệu
Rate this post