Chương trình đào tạo hàng không

Estimated read time 2 min read

Công nghiệp Hàng Không là ngành công nghiệp đầy tiềm năng và cơ hội, tạo ra thu nhập quan trọng cho các quốc gia. Với hơn 52 triệu tấn hàng hoá được vận chuyển hàng năm, đây là ngành công nghiệp thật sự triển vọng và thách thức. Nó đòi hỏi người tham gia phải được trang bị kiến thức và kỹ năng theo tiêu chuẩn của ngành. Bạn sẽ được yêu cầu phải nắm về các quy tắc cơ bản của IATA về hàng hoá, thủ tục, cách thức giao nhận hàng hoá và các đơn vị vận chuyển và nhiều hơn thế nữa.

Sau đây là những chương trình của Học viện Logistics Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn của IATA và được Cục Hàng Không Việt Nam phê duyệt tại Việt Nam:

IATA Dangerous Goods Regulations – Cat 6

IATA Cargo Introductory

Cargo Safety and Security

Shipping Lithium Batteries By Air

Dangerous Goods Regulations – Cat 4, 5, 7, 8

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours