Không có ảnh

Hối phiếu

19 Tháng Bảy, 2019 admin 0

Hối phiếu là tờ mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người xuất khẩu, người bán, người cung ứng dịch vụ ký phát đòi […]