Quá trình khai báo hải quan điện tử hàng xuất VNACCS

Estimated read time 6 min read

Thủ tục hải quan điện tử là hình thức khai báo trực tuyến để được xét duyệt hồ sơ, tính phí và thu thuế một cách nhanh chóng. Hình thức này sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức để khai báo và nộp thuế.

Quy trình khai báo hải quan điện tử hàng xuất VNACCS

Quy trình khai báo hải quan điện tử sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

1. Khai thông tin xuất khẩu (EDA)

Khai thông tin xuất khẩu (EDA)

Đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS. Điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu, các thông tin này sẽ tự động cấp số, tự động xuất ra các chỉ tiêu liên quan đến thuế suất… Thông tin này sẽ được lưu trên hệ thống VNACCS.

2. Đăng ký tờ khai xuất khẩu (EDC)

đăng kí tờ khai xuất khẩu

Hệ thống sẽ gửi phản hồi với màn hình đăng ký tờ khai (EDC). Người thực hiện tờ khai hải quan xác định các thông tin trên là chính xác, hệ thống sẽ tự động gửi đi để đăng ký tờ khai.

Nếu có phát hiện các thông tin không chính xác, cần sửa đổi thì tiến hành sử dụng nghiệp vụ EDB gọi lại màn hình khai thông tin xuất khẩu (EDA) để chỉnh sửa thông tin.

3. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai

Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khải hải quan

Hệ thống VNACCS sẽ kiểm tra tự động để xem doanh nghiệp có đủ điều kiện đăng ký tờ khai hải quan hay không. Chẳng hạn như các thông tin về nợ quá hạn 90 ngày, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản…

4. Phân luồng, kiểm tra, thông quan

phân luồng, kiểm tra. thông quan

Tờ khai hải quan trên VNACCS trước khi trả về cho doanh nghiệp sẽ được phân luồng theo từng tình huống cụ thể.

  • Đối với các tờ khai luồng xanh hệ thống sẽ cấp phép thông quan trong vòng 3 ngày.
  • Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ thì người kê khai hải quan phải nộp hồ sơ và thực thi các quyền và nghĩa vụ về thuế. Hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin và chuyển luồng.

5. Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan

Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan

Nghiệp vụ EDD là nghiệp vụ dùng để gọi lại thông tin tờ khai xuất khẩu (EDA) giúp người kê khai hải quan thực hiện chỉnh sửa. Nếu hồ sơ được chỉnh sửa từ lần thứ 2 trở đi sẽ được quy ước là (EDA01).

Người chỉnh sửa chỉ được sửa tối đa 9 lần. Sau khi sửa chữa khai báo thì chọn “gửi” để hệ thống VNACCS đối chiếu, kiểm tra và cập nhật việc hoàn tất bổ sung.

Cách thức thực hiện và thời gian giải quyết

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chính là tiêu chuẩn để thực hiện và giải quyết khai báo hải quan điện tử VNACCS. Do vậy, các doanh nghiệp nên hoàn thành các hồ sơ một cách chi tiết với đầy đủ các tờ khai hải quan xuất khẩu, các chứng từ kèm theo tờ khai, chữ ký số, mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu… 

Thời hạn giải quyết thường từ 2 đến 3 ngày. Kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp cần nhận được là “Quyết định thông quan hàng hóa”

Kết luận

Quy trình khai báo hải quan điện tử hàng xuất VNACCS mà chúng tôi chia sẻ hy vọng đã giúp ích nhiều cho quý doanh nghiệp. Hiện nay các công ty logistics và vận chuyển cũng hỗ trợ thực hiện đăng ký tờ khai thuế và thông quan hàng hóa trên VNACCS. Doanh nghiệp nên chọn các công ty VNACCS vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa chuyên nghiệp để được hỗ trợ đầy đủ mọi thủ tục pháp lý để nhận “Quyết định thông quan hàng hóa” nhanh nhất. Mong rằng với những chia sẻ của Học viện Logistics Việt Nam có thể giúp các bạn biết thêm về khai báo hải quan điện tử hàng xuất VNACCS.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours