Home / Thư viện (page 2)

Thư viện

CROSS-DOCKING VÀ MILK-RUN TRONG LOGISTICS

crossdocking - milkrun

     CROSS-DOCKING     Cross Docking là một kĩ thuật logistics nhằm loại bỏ chức năng lưu trữ và thu gom đơn hàng của một kho hàng, mà vẫn cho phép thực hiện các chức năng tiếp nhận và gửi hàng. Ý tưởng chính của kĩ thuật này là …

Read More »

6 XU HƯỚNG LOGISTICS ĐÁNG CHÚ Ý

IOT,_Augmented_Reality

 Đối với các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL), xu hướng ngành công nghiệp này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các nhà cung cấp dịch vụ logistics theo từng quy mô hoạt động? Hãy xem xét một số các xu hướng đáng quan tâm dưới đây …

Read More »