Viện Logistics Việt Nam – Viện Logistics Việt Nam

Latest

CEO về lĩnh vực Chuỗi cung ứng

Đã từng bị coi là ngoài tầm với đến các vị trí lãnh đạo cấp cao, tuy nhiên những năm gần lại đây là trong tương lai, các C-suite (còn được gọi là C-leve là danh từ chỉ…

Hối phiếu là gì ?nhưng điều cần biết về hồi phiếu

Hối phiếu là tờ mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người xuất khẩu, người bán, người cung ứng dịch vụ ký phát đòi tiền người nhập khẩu, người mua, người nhận cung ứng và yêu cầu…

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ( PHẦN 1)

Ngày nay, việc áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh là một xu thế tất yếu của thời đại và Việt Nam trong quá trình hội nhập cũng không nằm ngoài xu hướng phát…

1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL TRONG LOGISTICS

Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu…

Mua bán CIF-FOB ở nước ta như thế nào?

Vào năm 1936 Phòng thương mại quốc tế (ICC) thành lập hệ thống gồm 13 điều kiện thương mại quốc tế còn được gọi là Incoterms ( Internation commerce terms). Mỗi Incoterms đề cập đến một thỏa thuận…

Thuật Ngữ trong Xuất Nhập Khẩu cần biết

Xuất nhập khẩu là một ngành mở và cần phải sử dụng một khối lượng thuật ngữ vô cùng nhiều, dưới đây là 30 thuật ngữ tiếng Anh quan trọng và các từ đi kèm vô cùng quan…