6 CÔNG VIỆC PHỔ BIẾN CỦA MỘT NHÂN VIÊN KHO HÀNG (P.1)

Công việc của một nhân viên kho có xu hướng thay đổi tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của kho hàng cũng như mặt hàng dự trữ và quy trình sản xuất hàng hóa. Nhưng công việc chủ yếu của anh ấy vẫn là lựa chọn, tổ chức, và sắp xếp lại hàng hóa. Anh ấy có thể chịu trách nhiệm nhận đơn hàng và sau đó tìm vị trí trữ hàng trong kho, sắp xếp và đóng gói nó để chuẩn bị vận chuyển đến khách hàng. Người này còn có thể đảm nhiệm việc giữ cho kho hàng có tổ chức và ngăn nắp. Việc vận hành máy móc hạng nặng như xe nâng hàng thường là một phần của công việc, nhưng sự hiểu biết cơ sở dữ liệu máy tính và hệ thống đặt hàng điện tử cũng có thể quan trọng trong nhiều trường hợp. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem công việc của một nhân viên kho hàng như thế nào nhé.

1.Tổ chức việc kiểm kê

Kho hàng thường được coi như là kho hàng dự trữ nguyên vật liệu và hàng hóa chính cho hầu như bất kỳ công ty nào dự trữ hàng để bán. Hàng hóa thường được vận chuyển thẳng đến các kho hàng từ nhà máy sản xuất hoặc nông dân, và từ đó dẫn hàng tới các cửa hàng hoặc tới tận nơi khách hàng. Tổ chức lại tất cả sao cho mọi thứ có thể dễ dàng tìm thấy và lấy ra khi cần thiết là một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất của những người làm việc trong các kho hàng.

Những kho khác nhau thì sẽ có những  lịch trình làm việc khác nhau, nhưng công việc thường liên quan đến rất nhiều nhiệm vụ phân loại và sắp xếp. Người lao động theo bản đồ và biểu đồ để nhận biết vị trí hàng hóa. Những thứ được vận chuyển hoặc đặt hàng với một tần suất cao thường được đặt nơi có thể dễ dàng lấy được và đóng gói, ví dụ như những thứ cồng kềnh và nặng nề không được đặt hàng thường xuyên sẽ bị lưu trữ ở góc bên trong hoặc ở trên kệ cao.

Một số công nhân kho dành toàn bộ sự nghiệp của họ trong tổ chức hàng tồn kho cho thấy việc sắp xếp và tổ chức hàng tồn kho là cả một nghệ thuật. Điều này có thể đơn giản như dỡ hộp và xác định vị trí của hàng hóa, nhưng nó còn bao gồm cả việc sắp xếp hàng hóa vào những nơi hợp lý. Người công nhân thường có xu hướng dành nhiều thời gian để sắp xếp hàng hóa, và thường xuyên vận hành máy móc như xe nâng và xe chất Pallets cho những hàng hóa nặng hoặc hàng hóa có số lượng lớn.

2.Vận chuyển và thực hiện các chức năng trong kho

Trước khi hàng hóa được sắp xếp, hàng hóa cần phải được xử lý trước khi vào nhà kho, và trong hầu hết trường hợp, hàng hóa còn cần xử lý trước khi đưa ra khỏi kho. Các lô hàng thường được đưa tới kho bằng xe tải, xe lửa hoặc tàu chở hàng, và thường được bốc dỡ ở cảng nhận hàng. Công nhân chờ các lô hàng đến, kiểm kê chính xác danh mục hàng hóa bên trong và sau đó mới xác định xem nên sắp xếp hàng hóa như thế nào.

Có quá trình vào kho cũng có quá trình hàng hóa ra khỏi kho. Khi khách hàng đặt hàng hoặc cửa hàng cần phải được tiếp thêm hàng, nhân viên kho thường là người lấy hàng khỏi kệ và gói chúng cho giao hàng. Qui trình này thường xảy ra trong một vài bước. Đầu tiên, khi đơn hàng tới, cho dù người phụ trách vận chuyển là ai — thường là một người quản lý — cũng sẽ điền vào một lệnh trưng dụng xác định chính xác những hàng gì cần phải được tập hợp, và xác minh rằng những hàng hóa được yêu cầu nào đang còn ở trong kho. Sau đó, anh ấy hoặc cô ấy sẽ chỉ định một hoặc nhiều người đi thu thập hàng từ các danh mục hàng hóa sẵn có. Sau đó hàng hóa thường được giao cho một bên thứ ba để kiểm tra độ chính xác, sau đó gói và chuẩn bị cho lô hàng.

3.Ghi nhận và lưu trữ database

Ghi nhận chính xác số lượng hàng hóa ra và vào kho là một trong những hoạt động quan trọng nhất của kho hàng. Hàng hóa ra vào kho rất thường xuyên và nhanh chóng bởi đơn hàng được tiếp nhận vào xử lý thường xuyên. Quản lý và người vận hành thông thường cần phải quản lý một cách nghiêm ngặt số lượng hàng bán, số lượng hàng được vận chuyển để đảm bảo chính xác số hàng đang lưu kho. Nhân viên thường phải ghi nhận lại mỗi khi họ xử lý một cái gì đó, dù cho nhận hàng hay gửi hàng đi. Đôi khi, họ cũng cần lưu ý khi một mặt hàng nào đó thay đổi vị trí hay di chuyển xung quanh để người khác không nghĩ nó đã hết khi họ không tìm được hàng.

Nhiều kho hàng sử dụng máy tính và cơ sở dữ liệu điện tử để làm việc hiệu quả hơn, hoặc ít nhất có thể truy cập dễ dàng hơn. Như vậy, nhân viên thường xuyên cần phải hiểu những ứng dụng bảng tính cơ bản và các công cụ kỹ thuật số như máy quét mã vạch để theo dõi những gì họ làm. Một số phương tiện vận chuyển có chương trình gửi báo động khi một số mặt hàng đang có doanh số thấp, và một số hàng có doanh thu cao cần phải đặt hàng lại và lưu hàng với số lượng lớn để tránh tình trạng hết hàng. Lưu giữ hồ sơ một cách chính xác là thực sự quan trọng để tránh việc đặt hàng không cần thiết.

(Còn tiếp)

Phương Giang

admin