VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM 
Lầu 11 – Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Liên hệ: 0906 959092
Email: vli-edu@logisticshub.vn

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.