Home /

Cùng với sự phát triển mạnh của nền kinh tế thế giới theo hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa, dịch vụ logistics ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây là công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (Global Value Chain – GVC) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Khi thị trường toàn cầu phát triển với các tiến bộ công nghệ, đặc biệt là việc mở cửa thị trường ở các nước đang và chậm phát triển, logistics được các nhà quản lý coi như là công cụ, một phương tiện liên kết các lĩnh vực khác nhau của chiến lược doanh nghiệp. Logistics tạo ra sự hữu dụng về thời gian và địa điểm cho các hoạt động của doanh nghiệp. Phát triển dịch vụ Logistics một cách hiệu quả sẽ góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và quốc gia. Trong những nám gần lại đây, Logistics được xem là hoạt động trọng điểm cần được chú ý phát triển ở Việt Nam và một trong những điều kiện tiên quyết cần phải có để thực hiện được sự phát triển đó chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, vững về kỹ năng và nghiệp vụ.

Viện Logistics tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong công tác đào tạo với nhiều chương trình đa dạng phù hợp với nhu cầu của thời đại:

FIATA Diploma in Freight Forwarding

Logistics Executive (For Manufactoring)

Logistics Executive (For Logistics Service Provider)

Import-Export Executive

Frieght Logistics Operation

Air Transport Management

Sea Transport Management

Multimodal Transport Management

International Maritime Dangerous Goods