Home / Tuyển dụng (page 3)

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

CUSTOMS BROKER – GOLDEN WAVE

Golden Wave Logistics chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất khẩu Đường biển, hàng không và thủ tục hải quan. Với giá trị cốt lõi Chân thành và Trách nhiệm, Golden Wave không ngừng phát triển vì sự hài lòng của Khách hàng và cuộc sống thịnh …

Read More »

SALES EXECUTIVE – GOLDEN WAVE

Golden Wave Logistics chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất khẩu Đường biển, hàng không và thủ tục hải quan. Với giá trị cốt lõi Chân thành và Trách nhiệm, Golden Wave không ngừng phát triển vì sự hài lòng của Khách hàng và cuộc sống thịnh …

Read More »