Home / Thư viện / Supply Chain (page 2)

Supply Chain

Kiến thức chuỗi cung ứng

LAST MILE TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

last mile

Last mile là gì? Last mile là một thuật ngữ được sử dụng trong quản lý chuỗi cung ứng và kế hoạch vận tải, mô tả sự vận chuyển hàng hóa đến điểm đích cuối cùng. Last mile trong mạng lưới phân phối Thuật ngữ “Last mile” ban đầu được …

Read More »