Home / Thư viện / Supply Chain

Supply Chain

Kiến thức chuỗi cung ứng

CHUỖI CUNG ỨNG XANH

chuỗi cung ứng xanh là gì

Trong một nền kinh tế ngày càng chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng những nền kinh tế xanh thì chuỗi cung ứng xanh (Green Supply Chain) cũng là một hướng phát triển của mới của các doanh nghiệp, giúp tạo vị thế cạnh tranh và …

Read More »