Home / Thư viện / Supply Chain

Supply Chain

Kiến thức chuỗi cung ứng

H&M VÀ CHUỖI CUNG ỨNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

H&M

Dựa trên sự kiện 09/09 sắp tới, H&M sẽ chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam tại Vincom Đồng Khởi (Quận 1, TP.HCM), bài viết tuần này sẽ đi sâu vào phân tích chiến lược và hoạt động của từng bộ phận chức năng trong chuỗi …

Read More »