Home / Thư viện (page 3)

Thư viện

CHỦ TỊCH VLA LÊN TIẾNG VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

transport logistics design, vector illustration eps10 graphic

Với trên 3.000 DN kinh doanh dịch vụ logistics, để phát triển ngành dịch vụ quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 về Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến …

Read More »