Home / Thư viện / Logistics (page 5)

Logistics

Kiến thức logistics

CHUẨN HÓA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN

1

Vận tải biển là ngành có từ rất lâu đời, chuyên chở trên 80% hàng hóa của thế giới. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngành này được chuẩn hóa để phát triển theo hướng ngày càng an toàn cho con người, an ninh, thân thiện …

Read More »

8 DỰ BÁO VỀ NGÀNH LOGISTICS NĂM 2017

2017-Is-The-Year-Of-Third-Party-Logistics

Hơn nửa chặng đường của năm 2016 đã qua, đây có lẽ là thời điểm doanh nghiệp “chốt sổ” để chuẩn bị cho những kế hoạch kinh doanh cho năm sau. Những dự báo về ngành cung ứng và mua hàng năm 2017 của Công ty tư vấn quản lý …

Read More »