Home / Thư viện / Logistics

Logistics

Kiến thức logistics

CHUẨN HÓA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN

1

Vận tải biển là ngành có từ rất lâu đời, chuyên chở trên 80% hàng hóa của thế giới. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngành này được chuẩn hóa để phát triển theo hướng ngày càng an toàn cho con người, an ninh, thân thiện …

Read More »