Home / Hoạt động / Tin tức (page 10)

Tin tức

Thông tin ngành nghề Việt Nam và Thế giới

8 DỰ BÁO VỀ NGÀNH LOGISTICS NĂM 2017

2017-Is-The-Year-Of-Third-Party-Logistics

Hơn nửa chặng đường của năm 2016 đã qua, đây có lẽ là thời điểm doanh nghiệp “chốt sổ” để chuẩn bị cho những kế hoạch kinh doanh cho năm sau. Những dự báo về ngành cung ứng và mua hàng năm 2017 của Công ty tư vấn quản lý …

Read More »