Home / Hung Vo

Hung Vo

CẢNG CẠN LÀ GÌ? ICD LÀ GÌ?

ICD

Hiện nay, nhiều hệ thống cảng cạn được phát triển nhằm tổ chức vận chuyển container một cách hợp lý, tăng hiệu quả hoạt động dịch vụ logistics trên các hành lang vận tải, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại cảng biển, cửa khẩu quốc tế và các …

Read More »